Kaj vse zajema dokumentacija za odstranitev objekta in kje jo pridobiti?


dokumentacija za odstranitev objekta

Imate starejši objekt, ki bi ga radi odstranili oz. porušili, pa ne veste, kako bi se vsega skupaj lotili? Naj vas opomnimo, da se je s 1. junijem 2022 spremenil gradbeni zakon in z njim tudi dokumentacija za odstranitev objektov. Kako poteka sam postopek odstranitve, kaj vse zajema dokumentacija za izvajanje tovrstnih del in kje jo pridobite, pa izveste v nadaljevanju.

Na gradbeni parceli imate starejši objekt, ki bi ga radi odstranili. Naj vas prijazno opomnimo, da pred samo odstranitvijo dobro premislite, ali se vam bolj izplača odstranitev ali obnova objekta. Zavedajte se, da odstranitev objekta nikakor ni enostaven in brezplačen projekt, dokumentacija za odstranitev objekta in pridobitev gradbenega dovoljenja sta šele prva koraka pri celotnem postopku.

Če ste se vseeno odločili, da boste objekt odstranili, se morate seznaniti z vsemi novostmi, ki jih vsebuje nov gradbeni zakon. Pomembna novost je na področju rušenja oz. odstranitve objekta, kamor sodijo zahtevni in manj zahtevni objekti, med slednje spadajo tudi družinske hiše. Do lanskega junija je veljalo, da za rušenje manj zahtevnega objekta, kot je na primer družinska hiša, gradbeno dovoljenje ni bilo potrebno. Deloma to velja tudi po novem gradbenem zakonu, saj brez gradbenega dovoljenja lahko porušite hišo, ki se ne dotika sosednje nepremičnine (stavbe) oz. je od nje oddaljena vsaj en meter.

Dokumentacija za odstranitev objekta – nujno potrebujete gradbeno dovoljenje

Za odstranitev hiše, ki se dotika oz. je od sosednje stavbe oddaljena manj kot en meter, pa morate nujno pridobiti gradbeno dovoljenje. V primeru, ko je za odstranitev objekta treba pridobiti gradbeno dovoljenje, potrebujete tudi projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja. Natančen obseg tovrstne dokumentacije v popolnosti določa 13. člen pravilnika o dokumentaciji in obrazcih pri graditvi objektov, ki je dostopen tudi na spletu. Vso predpisano projektno dokumentacijo za odstranitev želenega objekta in pridobitev gradbenega dovoljenja mora pripraviti projektant, ki izpolnjuje vse zahteve trenutno veljavnega gradbenega zakona.

gradbeno dovoljenje

Obvezna je tudi prijava začetka del

Tudi v primeru, če hiša, ki jo nameravate odstraniti, izpolnjuje pogoje za odstranitev brez gradbenega dovoljenja, boste potrebovali kar nekaj dokumentacije. Tudi v tem primeru mora projektant pripraviti vso potrebno projektno dokumentacijo za izvedbo odstranitve, saj mora biti ta sestavni del dokumentov, ki jih na pristojno upravno enoto predložite ob prijavi začetka del. Prijava samega začetka del je po zakonu obvezna, tudi ko načrtujete rušenje hiše brez gradbenega dovoljenja. Ne pozabite, da je prijavo treba urediti 8 dni pred začetkom samih del.

Obsežna projektna dokumentacija za odstranitev objekta

Projektna dokumentacija za odstranitev zahtevnega ali manj zahtevnega objekta se izdela le v primeru odstranitve celotnega objekta. Poleg osnovnih podatkov mora vsebovati tudi podatke o udeleženih strokovnjakih pri projektiranju ter izjavo vodje projektiranja in projektanta, kjer s podpisom izjave potrjujeta, da je PZO skladna z gradbenimi in drugimi predpisi, da omogoča kakovostno in racionalno izvedbo odstranitve, da so izbrane tehnične rešitve, ki niso v nasprotju s trenutno veljavnim zakonom, ki ureja graditev, drugimi veljavnimi predpisi, tehničnimi smernicami in pravili stroke. Hkrati morajo biti pri izdelavi projektne dokumentacije vključeni vsi ustrezni pooblaščeni arhitekti in inženirji ter drugi strokovnjaki, katerih strokovne rešitve so potrebne glede na predvidene vplive in druge značilnosti odstranitve vašega objekta, ki ga rušite.

Sestavni del dokumentacije za odstranitev želenega objekta je tudi tehnično poročilo z opisom objekta in konstrukcijskih elementov, materialov, načina odstranitve in časovnega okvira odstranjevanja. V dokumentaciji morajo biti navedeni tudi ukrepi za zaščito ljudi in sosednjih nepremičnin ter varovanja okolja v času odstranitve, pa tudi način in lokacija za deponiranje gradbenih odpadkov in fotografije objekta. Izdelane morajo biti tudi lokacijske in tehnični prikazi stavbe, ki jo nameravate porušiti oz. odstraniti. Okvirna cena izdelave PZO je od 1.500 evrov navzgor, cena je predvsem odvisna od zahtevnosti projekta.

rušenje hiše

Objekt lahko odstranite tudi sami, a morate poskrbeti tudi za odpadke

Rušenja hiše se lahko lotite sami, potem ko ste pridobili PZO (vsa potrebna dokumentacija za odstranitev objekta) in izvedbo del prijavili. V tem primeru morate poskrbeti tudi za pravilno ločevanje gradbenih odpadkov in njihovo odlaganje. Na deponijo namreč ne boste mogli odložiti mešanice vsega, kar je nastalo pri rušitvi objekta. Ločevanje gradbenih odpadkov je obvezno, saj mora biti na primer les ločen od opeke in betona, ločiti je treba tudi plastiko, steklo, materiale na osnovi bitumna, in seveda materiale, ki vsebujejo nevarni ter škodljiv azbest.

Lahko pa rušenje oz. odstranitev objekta zaupate podjetju ali obrtniku, ki se s tem ukvarja profesionalno. V tem primeru bo podjetje oz. obrtnik poskrbel, da bodo gradbeni odpadki pravilno ločeni in odpeljani na ustrezno deponijo ter tam deponirani. Okvirna cena za strojno rušenje je okrog 100 evrov na kvadratni meter, da si boste lažje izračunali, koliko vas bo strojno rušenje hiše stalo.

Ko je vsa dokumentacija za odstranitev objekta nared, se lahko začne dejansko delo

Potem, ko imate vso dokumentacijo urejeno, lahko začnete na določen dan začetka del, z dejanskim odstranjevanjem želenega objekta. Kot že rečeno rušenje objekta lahko izvedete sami, ali za to pooblaščeno podjetje ali obrtnik. Če bo odstranitev objekta za vas opravilo pooblaščeno podjetje, bodo poskrbeli tudi za ločevanje in odvoz odpadkov na deponijo. Lahko pa se odločite za drugo možnost – predelava na sami lokaciji, a le če to dopušča prostor na parceli, in seveda ponovna uporaba za poravnavo in utrditev terena na zemljišču, če je gradbeni material okolju prijazen oziroma nenevaren. Na ta način lahko dvignete določene predele zemljišča in omogočite lažje odtekanje vode skozi drenažno plast. In tako boste gradbena dela odstranitve objekta končali.

Za konec imamo za vas še en nasvet. Ker je dokumentacija za odstranitev objekta precej obsežna in mora biti pripravljena ter izpolnjena s strani stroke, se že takoj na začetku obrnite na pristojna in pooblaščena podjetja, ki vam bodo pri izpolnitvi v pomoč. Tako se boste izognili vsem napakam, zamudam in morebitnemu pomanjkljivemu izpolnjevanju dokumentacije. Tako boste po vložitvi na pristojno upravno enoto hitro lahko začeli z dejanskimi deli, seveda pod pogojem, da je dokumentacija za odstranitev objekta v popolnosti izpolnjena in ustreza vsem zahtevam trenutno veljavnemu gradbenemu zakonu. Verjemite, ko imate enkrat urejeno vse potrebno – dokumentacija za odstranitev objekta –, se dela hitro začnejo odvijati po vaših željah.

Zadnji prispevki